Modernizacja pomieszczeń w budynkach „A” i „C” w celu utworzenia Działu Dziecięcego, Postępowanie nr GSA/1/RB/PN/2019 PDF Drukuj
Wpisany przez Adam Horodecki   
czwartek, 04 lipca 2019 17:29

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Traczyńska-Kiewel

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 5 548 000 euro

Tytuł ogłoszenia
Modernizacja pomieszczeń w budynkach „A” i „C” w celu utworzenia Działu Dziecięcego
Data wywieszenia ogłoszenia
04 lipca 2019 r.
Przeczytaj więcej


Archiwa spakowane do formatu ZIP - można otworzyć darmowym oprogramowaniem 7zip
Wersje dokumentów w formacie PDF - do odczytania wymagane jest zainstalowanie Adobe Reader
www.adobe.com
(
darmowe oprogramowanie)
Poprawiony: poniedziałek, 22 lipca 2019 11:59